Giới Thiệu CEGR

Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh (CEGR) được thành lập vào năm 1998, là tổ chức tư vấn và nghiên cứu (R&C) phi lợi nhuận và là thành viên phi chính phủ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). CEGR cũng là thành viên chính thức tại Việt Nam của Mạng lưới Công nghệ Sạch (CTCN).

Với đội ngũ chuyên gia nghiên cứu và tư vấn có trình độ cao và một mạng lưới liên kết rộng lớn các thành viên bao gồm các chuyên gia và giáo sư hàng đầu trong nước tại các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, CEGR đã tham gia tích cực trong các hoạt động nghiên cứu, tư vấn cũng như chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Năng lượng và Môi trường.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Năng Lượng Bền Vững

 

CEGR đã tham gia vào rất nhiều nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về Tiết kiệm Năng lượng (VNEEP). Các chuyên gia tư vấn của CEGR đã tiến hành nghiên cứu chuẩn đối sánh về tiết kiệm tài nguyên và hiệu quả năng lượng tại một số lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam cụ thể như: ngành giấy và bột giấy, ngành sắt và thép, ngành xi măng. Các kết quả chuẩn đối sánh sẽ được sử dụng tại các Bộ có liên quan nhằm ban hành các văn bản quy định lồng ghép Hiệu quả Năng lượng vào hoạt động quản lý ngành.

Biến đổi khí hậu và Tài chính Carbon

 

CEGR đã thực hiện thành công rất nhiều dự án rà soát và tăng cường năng lực đặc biệt là trong giảm thiểu tác động tới biến đổi khí hậu. CEGR thực thi hợp đồng khung cung cấp đội ngũ chuyên gia trong nước về mô hình thoát nước, thuỷ lực, thuỷ văn và giảm thiểu biến đổi khí hậu; là một phần của dự án “Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối quan hệ với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận”, dự án được tài trợ bởi Cơ hợp tác Kỹ thuật Bỉ (BTC) do Bộ Kế hoạch và đầu tư điều phối. CEGR cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá và phát triển các dự án năng lượng sạch theo Cơ chế Phát triển sạch (CDM) và Cơ chế Tín chỉ song phương (JCM).

Tăng trường xanh &

Phát triển bền vững

CEGR đã và đang tích cực cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách về tăng trưởng xanh tại cấp Trung ương và cấp tỉnh. CEGR đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư giao nhiệm vụ xây dựng khung đánh giá và giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về Tăng trưởng xanh. Tại các tỉnh, CEGR cung cấp các khóa đào tạo và tư vấn để hỗ trợ chính quyền địa phương lên kế hoạch phát triển các bon thấp và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. CEGR được phân công chuẩn bị  cho việc phân tích MACC  (đường cong chi phí biên giảm phát thải)  và xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh (P-GGAP) cho một số tỉnh.

TIN TỨC

Các hoạt động tiêu biểu về nghiên cứu khoa học và công nghệ

Năng lượng mặt trời (NLMT) là nguồn năng lượng lớn nhất mà con người có thể tận dụng được: đó là nguồn năng lượng sạch, gần như vô tận, dễ dàng ứng dụng ở nhiều nơi.

Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Mặc dù là quốc gia giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo (NLTT) nhưng cho đến nay việc đầu tư cho phát triển NLTT ở Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có.

Phát triển Năng lượng tái tạo vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ 2020 – 2030 

Với vị trí địa lý, khí hậu và các hoạt động nông nghiệp đã tạo ra cho Việt Nam nói chung và vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ nói riêng có một tiềm năng dồi dào và khá đa dạng các nguồn năng lượng tái tạo