CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

NĂM TRIỂN KHAITHÔNG TIN DỰ ÁN
2022Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường xe điện
2022Nghiên cứu khả thi để chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện trong các nhà máy thuộc chuỗi cung ứng của VF
2022Chương trình đối tác thực hiện thị trường Carbon – kế hoạch hỗ trợ thực hiện ISP
2022Tư vấn năng lượng quốc gia xây dựng các gói công việc đề xuất các dự án đầu tư khả thi tài chính xanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các giải pháp mục tiêu để giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư xanh
2022Ứng dụng giải pháp Hệ thống điều khiển cụm máy nén khi thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy công nghiệp tại Việt Nam
2020-2021Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình/nhà máy của PVN
2019 – 2020Nghiên cứu khả năng áp dụng năng lượng mô hình ESCO nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng thí điểm trong sản xuất xi măng
2019-2021Hỗ trợ Chính phủ VN trong việc lồng ghép giảm thiểu và ứng phó biến đổi khí hậu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030
2018-2019Partnership for Market Readiness (PMR) Project
2017-2018Hỗ trợ Xây dựng kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh cho tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn
2015-2017Hợp đồng khung cung cấp đội ngũ chuyên gia về mô hình thoát nước, thuỷ lực, thuỷ văn và giảm thiểu biến đổi khí hậu
2014- 2015Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh cho 3 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Nam, Bến Tre
2014-2015Thí điểm Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Lạt
2015Đánh giá các giải pháp các bon thấp và tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam
2015Nghiên cứu Vật liệu xây dựng Xanh
2015Xây dựng khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh
2013-2016Dự án thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững: Thúc đẩy sử dụng điều hoà không khí hiệu quả năng lượng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
2010-2013Hệ thống chứng nhận Quản lý Năng lượng ASEAN
2011-2012Dự án Tiết kiệm Năng lượng cho các trạm bơm nông nghiệp tại Việt Nam
2009-2012Dự án thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu qủa và tiết kiệm thông qua hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
2009-2011Dự án trình diễn công nghệ máy phát điện sử dụng khí sinh học
2004-2011Dự án EASE – Tiếp cận năng lượng bền vững
2004-2008Chương trình Năng lượng Việt Nam – Thụy Điển
2003-2004Nâng cao nhận thức về Cơ chế phát triển sạch (CDM) và xác định các dự án tiềm năng tại Trung Quốc và Việt Nam