CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

NĂM TRIỂN KHAITHÔNG TIN DỰ ÁN
2022Dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường xe điện (DAI)
2022Nghiên cứu khả thi để chuyển đổi sang sử dụng xe máy điện trong các nhà máy thuộc chuỗi cung ứng của VF (Văn phòng Đại diện DAI)
2022Chương trình đối tác thực hiện thị trường Carbon – kế hoạch hỗ trợ thực hiện ISP
2022Tư vấn năng lượng quốc gia xây dựng các gói công việc đề xuất các dự án đầu tư khả thi tài chính xanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các giải pháp mục tiêu để giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư xanh (UNDP)
2022Ứng dụng giải pháp Hệ thống điều khiển cụm máy nén khi thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy công nghiệp tại Việt Nam (VNEEP 3/ MOIT)
2022Dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam – Kiểm kê khí nhà kính và năng lượng tại Đà nẵng (EPRO)
2020-2021Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình/nhà máy của PVN
2020Xây dựng cơ sở dữ liệu Năng lượng nền và hệ thống giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP3) (Bộ Công thương)
2019 – 2020Nghiên cứu khả năng áp dụng năng lượng mô hình ESCO nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng thí điểm trong sản xuất xi măng (Bộ Xây dựng)
2019-2021Hỗ trợ Chính phủ VN trong việc lồng ghép giảm thiểu và ứng phó biến đổi khí hậu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế – Xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Cơ quan Phát triển Pháp)
2018-2019Partnership for Market Readiness (PMR) Project (Ngân hàng Thế giới)
2017-2018Hỗ trợ Xây dựng kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh cho tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn (UNDP/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2015-2017Hợp đồng khung cung cấp đội ngũ chuyên gia về mô hình thoát nước, thuỷ lực, thuỷ văn và giảm thiểu biến đổi khí hậu (Quỹ GGSF/Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2014- 2015Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh cho 3 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Nam, Bến Tre (KOIKA/Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2014-2015Thí điểm Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động Tăng trưởng Xanh cấp tỉnh cho tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Lạt (UNDP/Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2015Đánh giá các giải pháp các bon thấp và tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp xi măng của Việt Nam (Bộ Công Thương)
2015Nghiên cứu Vật liệu xây dựng Xanh (Bộ Xây dựng)
2015Xây dựng khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh (UNDP/Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2013-2016Dự án thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất bền vững: Thúc đẩy sử dụng điều hoà không khí hiệu quả năng lượng trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (EC/SwitchAsia)
2010-2013Hệ thống chứng nhận Quản lý Năng lượng ASEAN (EC/SwitchAsia)
2011-2012Dự án Tiết kiệm Năng lượng cho các trạm bơm nông nghiệp tại Việt Nam (Hiệp hội Đồng)
2009-2012Dự án thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu qủa và tiết kiệm thông qua hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (EC/SwitchAsia)
2009-2011Dự án trình diễn công nghệ máy phát điện sử dụng khí sinh học (Quỹ Toyota)
2004-2011Dự án EASE – Tiếp cận năng lượng bền vững (ETC Hà Lan)
2004-2008Chương trình Năng lượng Việt Nam – Thụy Điển (SIDA/Bộ Công Thương)
2003-2004Nâng cao nhận thức về Cơ chế phát triển sạch (CDM) và xác định các dự án tiềm năng tại Trung Quốc và Việt Nam (KfW)